Cognitie (1) - Cognitieve vaardigheden en processen

Over hoe je brein werkt, intelligentie, en wat er gebeurt als je nadenkt en leert
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Na deze cursus weet je wat cognitie is en wat cognitieve vaardigheden of functies zijn.
 • Na deze cursus weet je hoe cognitie zich verhoudt tot intelligentie en weet je hoe dit meetbaar wordt gemaakt door het CHC-model.
 • Na deze cursus kun je verschillende cognitieve processen (waarneming, aandacht, geheugen, taal, leren en denken) beschrijven en weet je hoe deze cognitieve processen bijdragen aan leren. Ook weet je hoe je deze cognitieve processen kunt herkennen bij leerlingen en kun je deze stimuleren. 
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Deze cursus bestaat uit een aantal onderdelen. Cognitieve vaardigheden worden besproken aan de hand van 3 thema's:
  • Wat is cognitie?
  • Cognitieve vaardigheden
  • Cognitieve processen
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor leraren van het BO en VO, en anderen die geïnteresseerd zijn in de werking van cognitie en intelligentie
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

Het concept cognitie wordt verkend aan de hand van verschillende cognitieve vaardigheden en cognitieve processen, zoals waarneming, aandacht, geheugen, taal, denken en leren. Ook wordt een koppeling gemaakt met intelligentie en wordt uitgelegd hoe het CHC-model, een model om intelligentie meetbaar te maken, werkt en hoe dit relateert aan cognitieve vaardigheden.

Reflectie

Door deze cursus krijg je inzicht in de cognitieve processen die zich afspelen in het brein van het kind tijdens het (bewust en onbewust) leren. Ook leer je belemmeringen in de cognitieve processen herkennen. Je reflecteert op je visie op intelligentie en denkt na over de vraag in hoeverre dit ontwikkelbaar is.

Praktische handvatten

In de cursus wordt een begin gemaakt met het geven van handvatten voor de praktijk: hoe stimuleer je cognitieve vaardigheden en processen in de les. Hier wordt op verder gegaan in de vervolgcursussen Cognitie - Denkvaardigheden en Cognitie - Wat is leren en hoe kan ik dit stimuleren?

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.