Webinar met Jan Bransen over het thema burgerschap

Burgerschap: noodzaak of hype?

Burgerschap is toegevoegd aan de basisvaardigheden waar de onderwijsinspectie op let bij het toezicht. Terecht?
Write your awesome label here.

Over dit webinar

Het thema Burgerschap is erg actueel. Recent voegde de Inspectie van het onderwijs dit thema toe aan de basisvaardigheden waarop het toezicht zich met extra focus richt. Tegelijkertijd geeft de onderwijsinspectie aan dat zij niet zo goed weet hoe zij hier het toezicht op uit moet oefenen. 

De definitie

Hoe kun je burgerschap definiëren? Wat verstaan we er onder en aan welke thema's raakt het?

Historische lijn

Wat zijn de grote lijnen in de geschiedenis als het gaat om het thema burgerschap?

Toekomstgericht

Hoe ziet Jan Bransen de rol van het onderwijs in relatie tot het thema burgerschap?

Jan Bransen

Jan Bransen is professor filosofie aan de Radboud Universiteit en leider van het Radboud Teaching and Learning Centre.  

Kijk ook bij onze andere webinars