Burgerschap door sociale cohesie in de klas

Wat is sociale cohesie en hoe kun je daar op je eigen school aan werken?

Write your awesome label here.

Over dit webinar

Burgerschapsonderwijs valt uiteen in actief burgerschap en sociale cohesie. Actief burgerschap is bekend, maar wat wordt bedoeld met sociale cohesie in het onderwijs? Sociale cohesie gaat over groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Tijdens dit webinar wordt uitgelegd wat sociale cohesie is en denken deelnemers na over waarom en hoe ze er op hun eigen school aan kunnen werken.

Doel

  • De deelnemer weet wat sociale cohesie in het basis- en voortgezet onderwijs is.
  • De deelnemer verwoordt waarom aandacht bij burgerschapsonderwijs in het eigen onderwijs noodzakelijk is.
  • De deelnemer maakt kennis met voorbeelden van hoe sociale cohesie in de klas versterkt kan worden en bedenkt welke vormen passend zijn op de eigen school.

Gert-Jan Veerman

Expert in...

Gert-Jan Veerman is lector Samen Divers aan de Christelijke Hogeschool Ede en docent onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij werkte tien jaar als leraar in het basisonderwijs en publiceert over diversiteit en sociale cohesie in het onderwijs.

Kijk ook bij onze andere webinars