Beginnende taalontwikkeling - Pedagogische taalontwikkeling

Over de invloed van pedagogisch klimaat op taalontwikkeling
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet wat een goed pedagogisch klimaat is, welke invloed het pedagogisch klimaat op de taalontwikkeling heeft en hoe je dit kan vormgeven.
 • Je begrijpt waarom het belangrijk is voor de taalstimulering van je leerlingen om hen goed te leren kennen en kent manieren om hen te leren kennen.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Pedagogische taalontwikkeling
  • Pedagogisch klimaat
  • De leefwereld van je leerlingen kennen
  • Gesprekken voeren
  • Emotionele ontwikkeling stimuleren
  • Goed lesgeven
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Leerkrachten die werken met jonge kinderen en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijskunde of pedagogiek 
 • Studieduur: 3 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 1 van de cursus over de beginnende taalontwikkeling. In deel 2 gaat het over het stimuleren van de (mondelinge) taalontwikkeling. 

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

Deze cursus bespreekt onder andere wat het pedagogisch klimaat is en waarom dit belangrijk is voor de taalontwikkeling. 

Reflectie

Je denkt na over en stelt eventuele verbeterpunten op voor je eigen vormgeving van het pedagogisch klimaat en je eigen handelen wat betreft het leren kennen van je leerlingen, het voeren van gesprekken, het stimuleren van de emotionele ontwikkeling. 

Praktische handvatten

Door het voorbereiden en doen van de praktijkopdrachten kun je je pedagogisch klimaat vormgeven. In de cursus worden hiervoor allerlei tips en handvatten gegeven. Zo wordt de link tussen theorie en praktijk gelegd.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.