Beginnende taalontwikkeling - (Mondelinge) Taalstimulering

Hoe stimuleer je de (mondelinge) taalvaardigheid? 
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet wat mondelinge taalvaardigheid is en je weet op welke manier(en) en activiteiten waarmee je de mondelinge taalvaardigheid van je leerlingen kan stimuleren op school en thuis.
 • Je begrijpt waarom een stimulerende thuisomgeving voor de taalontwikkeling van een kind belangrijk is en waarom ouders en leerkrachten moeten samenwerken voor de taalstimulering.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Stimuleren van mondelinge taalvaardigheid
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Thematische spelontwikkeling
  • Vrij spel de ruimte geven
 • Taalstimulering thuis
  • Ouderbetrokkenheid
  • Taaltips voor thuis
  • Thuis voorlezen
  • Spel bevordering thuis
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Leerkrachten die werken met jonge kinderen en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijskunde of pedagogiek 
 • Studieduur: 5 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 2 van de cursus over de beginnende taalontwikkeling. In deel 1 gaat het over de pedagogische taalontwikkeling.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

Je leert hoe de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen zich ontwikkelt, hoe de (mondelinge) taalvaardigheid op school en in de thuisomgeving gestimuleerd kan worden.

Reflectie

Je denkt na over en stelt eventuele verbeterpunten op voor het stimuleren van de (mondelinge) taalvaardigheid van je leerlingen. 

Praktische handvatten

Door het voorbereiden en uitvoeren van de praktijkopdrachten ontwikkel je je leerkrachtvaardigheden voor het stimuleren van de (mondelinge) taalvaardigheid van je leerlingen. In de cursus worden hiervoor allerlei tips en handvatten gegeven. Zo wordt de link tussen theorie en praktijk gelegd.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.