Beginnende geletterdheid - Groep 1 en 2

Hoe geef je het beginnend leesonderwijs in groep 1 en 2 vorm?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet wat beginnend lezen inhoudt en kent didactische aanknopingspunten voor het beginnend lezen.
 • Je begrijpt waarom onder andere spel, interactief voorlezen, klankletteractiviteiten, verhaalbegrip en vloeiend lezen de leesontwikkeling van de leerlingen stimuleren en weet hoe je deze onderdelen in je lessen kan uitvoeren.
 • Je kan het verband tussen lees- en luistervaardigheid uitleggen, weet welke activiteiten het begrijpend luisteren kunnen stimuleren en kan deze ook uitvoeren.
 • Je kan reflecteren op je eigen leesonderwijs en zo nodig verbeteringen in je eigen leesonderwijs doorvoeren.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Beginnend lezen in groep 1 en 2
  • Doorgaande lijnen
  • Aspecten van beginnend lezen
  • Koppelen van luisteren en lezen
  • Tips voor begrijpend luisteren
  • Mondelinge taalvaardigheid
 • Beginnend lezen in groep 1 en 2 - Letters en klanken
  • Leesbegrip
  • Klankletteractiviteiten
  • Aandacht voor letters bij kleuters
  • Tijdsbesteding aan taalstimulering
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Leerkrachten die werken met jonge kinderen en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijskunde of pedagogiek 
 • Studieduur: 5 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld. Dit kunnen de volgende soorten vragen zijn:
  • Leesvragen: dit zijn vragen over de artikelen die helpen om de artikelen grondig te bestuderen.
  • Kennisvragen
  • Open vragen: met als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
  • Praktijkopdrachten: deze hebben als doel om te reflecteren op je eigen praktijk, de opgedane kennis uit te voeren in de praktijk en om je eigen handelen te ontwikkelen.
 • Dit is deel 1 van de cursus over de beginnende geletterdheid. In deel 2 gaat het over het beginnend leesonderwijs in groep 3 en 4.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus wordt besproken hoe het leesonderwijs in groep 1 en 2 eruit zou moeten zien.

Reflectie

Deze cursus is bedoeld om je na te laten denken over je eigen leesonderwijs en hoe je dit zou kunnen verbeteren om zo de leesontwikkeling van je leerlingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

Praktische handvatten

Door de praktijkopdrachten ontwikkel je je leerkrachtvaardigheden in het vormgeven en uitvoeren van het beginnend leesonderwijs.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Paul Filipiak

Taalleesdeskundige
Omschrijving
Paul Filipiak heeft een divers onderwijsverleden op verschillende locaties in het gehele land. Sinds 2008 is hij ook verbonden met "Onderwijs Maak je Samen" te Helmond.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.