Begaafdheid (leraren) Onderwijs

Over het onderwijsaanbod, de onderwijsbehoeften en begeleiding van begaafde leerlingen 
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je weet welke onderwijsbehoeften begaafde kinderen hebben, waaronder het aansluiten van het onderwijs op hun denken en hun makkelijke leren.
 • Je kan beschrijven hoe je het onderwijs aan begaafde leerlingen kan inrichten en reflecteren op je eigen vormgeving van het onderwijs aan begaafde leerlingen binnen je klas en school.
 • Je weet waar begaafde kinderen begeleiding bij nodig hebben en hoe je deze begeleiding vorm kan geven.
 • Artikelen
 • Video's
 • Podcast
 • Verschillende soorten vragen
 • Onderwijsbehoeften
  • Top down denken
  • Taxonomie van Bloom
  • Weinig behoefte aan herhaling
 • Onderwijsaanbod
  • Compacten
  • Verrijken PO - Jonge kind
  • Verrijken PO - Oudere kind
  • Doorgaande lijn
  • Plusklas: Een goed idee?
  • Beleid
 • Begeleiding
  • Leerkrachtvaardigheden en gespreksvaardigheden
  • Zijnskenmerken
  • Mindset
  • Leren leren, leren denken, leren (voor het) leven
  • Executieve functies
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is met name geschikt voor leraren die op de basisschool werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 4 uur
 • De cursus bestaat uit 3 thema’s en meerdere subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere van de volgende soorten vragen gesteld: 
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het tweede deel van drie cursussen over begaafdheid. De andere twee delen zijn:
  • Begaafdheid (leraren) - Wat is begaafdheid?
  • Begaafdheid (leraren) - Complexe vraagstukken

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat de onderwijsbehoeften van begaafde kinderen zijn, welk onderwijsaanbod deze kinderen nodig hebben en hoe je hen in de klas kan begeleiden.

Reflectie

Je reflecteert aan de hand van de gegeven theorie op je onderwijs aan begaafde leerlingen en in welk aspect van de begeleiding je jezelf zou willen ontwikkelen. 

Praktische handvatten

In deze cursus worden tips en handvatten gegeven voor het vormgeven van het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde kinderen. Hiermee kan je je ontwikkelen op de zeven domeinen van leerkrachtcompetenties. 

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arja Kerpel

Projectleider
Omschrijving
Arja Kerpel heeft ervaring als leidster op de peuterspeelzaal. Tevens is zij parttime leerkracht in het basisonderwijs en geeft les aan plusklassen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Zij heeft een opleiding gevolgd voor Specialist Hoogbegaafdheid.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.