Begaafdheid (leraren)
Complexe vraagstukken

Over de risico’s die er zijn bij begaafdheid
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Je kan uitleggen welke risico's er zijn bij begaafdheid en weet hoe je die risico's kan vermijden of verhelpen.
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Complexe vraagstukken
  • Onderpresteren
  • Depressie
  • Misdiagnoses
  • Dubbele diagnoses
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: Deze online cursus is met name geschikt voor leraren die op de basisschool werken. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.
 • Studieduur: 1½ uur
 • De cursus bestaat uit 3 thema’s en meerdere subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere van de volgende soorten vragen gesteld: 
  • Kennisvragen
  • Open vragen
  • Reflectievragen
 • Deze cursus is het derde deel van drie cursussen over begaafdheid. De andere twee delen zijn:
  • Begaafdheid (leraren) - Wat is begaafdheid?
  • Begaafdheid (leraren) - Onderwijs

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je welke risico’s er bij begaafdheid kunnen zijn.

Reflectie

Je denkt na over hoe je een kind wat onderpresteert zou kunnen helpen en hoe je kenmerken van deze risico’s kan herkennen.

Praktische handvatten

Je krijgt tips en handvatten voor de begeleiding bij deze risico’s, waarmee je je leerkrachtcompetenties ontwikkelt in met name het zesde (de sociale ontwikkeling) en zevende domein (begaafd en speciaal). 

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arja Kerpel

Projectleider
Omschrijving
Arja Kerpel heeft ervaring als leidster op de peuterspeelzaal. Tevens is zij parttime leerkracht in het basisonderwijs en geeft les aan plusklassen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Zij heeft een opleiding gevolgd voor Specialist Hoogbegaafdheid.

Voor meer informatie over de auteur ga naar de website.