Webinar met hans hoornstra over generatieve ai

Ontdekken met AI: Navigeer als Columbus door de wereld van AI in het Onderwijs

In dit webinar "Ontdekken met AI" vaar je mee op een ontdekkingsreis naar de essentie van kunstmatige intelligentie (AI).  Je leert hoe AI werkt en je ontdekt de kansen en uitdagingen voor het onderwijs. Daarnaast leer je hoe je als leraar deze technologie effectief kunt inzetten in jouw klaslokaal.
Write your awesome label here.

Over dit webinar

In de snel evoluerende wereld van technologie neemt Kunstmatige Intelligentie (AI) een centrale plek in, met generatieve AI die de grenzen van creativiteit en automatisering verlegt. Maar ondanks de alomtegenwoordigheid van AI, blijft het voor velen een abstract en ongrijpbaar concept.

Tijdens dit webinar werpt Hans Hoornstra licht op de werking van AI en specifiek onderzoekt hij hoe deze technologie het onderwijslandschap transformeert.

We duiken onder de 'motorkap' van AI om de basisprincipes te begrijpen die het mogelijk maken dat machines leren, redeneren en zelfstandig beslissingen nemen. We zullen de meest recente ontwikkelingen in generatieve AI bespreken en praktische voorbeelden geven van hoe deze innovaties al worden toegepast in educatieve leeromgevingen.

Hoofdpunten
1. Introductie tot kunstmatige intelligentie: Wat is AI en hoe werkt het? Een begrijpelijk overzicht van de basisconcepten.
2. De opkomst van Generatieve AI: Hoe generatieve modellen zoals GPT nieuwe mogelijkheden openen in het creëren van content en het oplossen van problemen.
3. AI in het onderwijs: Verkenning van actuele toepassingen van AI in het onderwijs, van gepersonaliseerd leren tot automatische beoordeling.
4. Kansen voor leraren: Hoe je als leraar AI kunt inzetten om je lessen te verrijken, leerlingenbetrokkenheid te vergroten en onderwijstijd efficiënter te gebruiken.
5. Uitdagingen en bedreigingen: Een kritische blik op de ethische overwegingen, privacykwesties en de mogelijke impact van AI op de onderwijskwaliteit.
6. Zelf aan de slag met AI: Tools en bronnen om zelfstandig met AI aan de slag te gaan in jouw onderwijspraktijk.

Na afloop van dit webinar heb je niet alleen een conceptueel begrip van hoe AI werkt, maar ben je ook in staat om zelfstandig de kansen en bedreigingen van AI in het onderwijs te identificeren en te evalueren. Of je nu een beginner bent op het gebied van technologie of al enige voorkennis hebt, dit webinar zal je uitrusten met de inzichten en tools om AI verantwoord en effectief te integreren in je lesgeven.

Hans Hoornstra

Hans Hoornstra is een prominente figuur in de wereld van digitale innovatie. Als voorzitter van de Stichting Digitale Overheid en oprichter van het Instituut Digitale Intelligentie heeft Hoornstra aanzienlijke bijdragen geleverd aan het bevorderen van digitale vaardigheden en intelligentie binnen overheden en het onderwijs.

Zijn werk omvat de ontwikkeling van het Columbusmodel, een raamwerk voor toekomstige vaardigheden of 21e-eeuwse vaardigheden, die breed wordt erkend en toegepast in zowel het onderwijs als door overheden. In 2019 schreef hij “Digitale Intelligentie”, een invloedrijk boek dat de evolutie van vaardigheden onderzoekt.

Recentelijk is Hoornstra onderscheiden als AI Persoon van het Jaar voor zijn ontwikkeling van innovatieve AI-toepassingen zoals StemChat en Omgevingswet DQ.
Zijn werk heeft geleid tot diverse projecten die de voordelen van AI-technologie benadrukken.

Hoornstra is ook actief betrokken bij educatieve projecten en strategische planning, onder meer als senior adviseur voor het ministerie van Onderwijs en Sport van Aruba, waar hij helpt bij het innoveren van het onderwijs. Met een breed scala aan initiatieven en een sterke focus op digitale technologie en gedragsverandering, is Hoornstra een veelgevraagd spreker en consultant die organisaties begeleidt bij het omarmen van digitale transformatie.

Kijk ook bij onze andere webinars