Afstandsonderwijs (beleidsmakers/schoolleiders) Basis

Wat is afstandsonderwijs? En welke factoren spelen hierbij een rol?
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Gratis

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
 • Het kennen van de definitie van afstandsonderwijs en weten waarom en wanneer afstandsonderwijs wordt ingezet.
 • Het kennen van factoren die een rol spelen bij afstandsonderwijs en gevolgen van afstandsonderwijs.
 • Artikelen
 • Verschillende soorten vragen
 • Afstandsonderwijs
  • Definitie afstandsonderwijs
  • ICT en afstandsonderwijs
  • Rol schoolleider
 • Factoren die een rol spelen
  • Grotere verschillen in leervorderingen
  • Pedagogisch
  • Pedagogisch prioriteit
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: beleidsmakers en schoolleiders
 • Studieduur: 2 uur.
 • De cursus bestaat uit hoofdthema’s en subthema’s. Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld:
  • Kennisvragen
  • Reflectievragen: deze worden aan het eind van elk thema gesteld.
  • Open vragen: deze hebben als doel om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.
 • Deze cursus is het eerste deel van twee cursussen over afstandsonderwijs. Het tweede deel is Afstandsonderwijs (beleidsmakers/schoolleiders) - Opzetten.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat afstandsonderwijs is en welke factoren van invloed kunnen zijn op het online leren of een gevolg kunnen zijn van afstandsonderwijs.

Reflectie

Je denkt na over je eigen handelen wat betreft een onveilige thuissituatie en formuleert je mening over het gebruik van ICT in het onderwijs en leerachterstanden.

Praktische handvatten

De informatie in deze cursus zal je helpen om inzicht te krijgen waarmee je rekening moet houden bij afstandsonderwijs, waardoor je gerichtere keuzes kan maken voor het opzetten van afstandsonderwijs.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Frans Schouwenburg

Strategisch adviseur bij Kennisnet
Omschrijving
Deze cursus is opgezet in samenwerking met Frans Schouwenburg.

Voor meer informatie over de expert zie de info in de module