Didactiek (3) - Activerende didactiek

Over actief leren, activerende didactiek en hoe je dit praktisch aanpakt.
Format

Online en offline leren

Startdatum

Altijd

Prijs

Betaald

Doelgroep

Leerkracht

Over de cursus

Algemeen
Inhoud
Leerdoelen
Materialen
Toetsing
Aan het einde van deze module beheers je de volgende leerdoelen: 
 • Ik kan uitleggen wat actief leren is en waarom dit effectief is
 • Ik kan de relatie uitleggen tussen actief leren constructivisme
 • Ik weet wat activerende didactiek is en hoe dat er in de praktijk uit ziet
 • Ik kan handvatten en tips om activerende didactiek in te zetten toepassen
 • Artikelen
 • Video's
 • Verschillende soorten vragen
 • Introductie
 • Actief leren
 • Activerende didactiek
 • Je hebt de cursus behaald door minimaal 70% van de vragen correct te beantwoorden.
 • Doelgroep: leerkrachten (po en vo)
 • Studieduur: 2 uur
 • Na elk subthema worden er 1 of meerdere vragen gesteld.
 • Aan het eind van elk thema wordt er een reflectievraag gesteld.
 • Er worden open vragen gesteld om vanuit theorie en reflectie naar de praktijk te kijken.

                                  Waarom deze cursus?

Theorie

In deze cursus leer je wat actief leren is, waarom dat effectief is en welke didactische implicaties dit heeft.

Reflectie

In deze cursus denk je na over je eigen rol als leerkracht en hoe je die kunt aanpassen om actief leren te stimuleren.

Praktische handvatten

In deze cursus krijg je praktische handvatten om activerende didactiek in te zetten en toe te passen.

Agenda

Hier komen de komende online en offline bijeenkomsten voor deze cursus te staan.

Arine Legemaat

Onderwijskundige
Omschrijving
In 2023 behaalde Arine Legemaat haar masterdiploma in Youth, Education, and Society aan de Universiteit Utrecht, nadat ze haar Pabo-diploma had behaald aan de Driestar Hogeschool Gouda. Dankzij deze opleidingen heeft ze zowel praktische onderwijsvaardigheden als theoretische onderwijskennis verworven, en heeft ze inzicht gekregen in beleidsvraagstukken binnen het onderwijs.